Zásady ochrany osobných údajov

Dátum účinnosti: 18. januára 2019


Inspi Technology Co., Ltd. („nás“, „my“ alebo „náš“) prevádzkuje webovú stránku sk.inspihitek.com (ďalej len „služba“).

Táto stránka vás informuje o našich zásadách týkajúcich sa zhromažďovania, používania a zverejňovania osobných údajov, keď používate našu Službu, a o možnostiach, ktoré ste s týmito údajmi spojili.

Vaše údaje používame na poskytovanie a vylepšovanie Služby. Používaním Služby vyjadrujete súhlas so zhromažďovaním a používaním informácií v súlade s týmito zásadami. Pokiaľ nie je v týchto Pravidlách ochrany osobných údajov definované inak, majú pojmy použité v týchto Pravidlách ochrany osobných údajov rovnaký význam ako v našich Podmienkach, prístupných z sk.inspihitek.com

Definície

 • Služby

  Služba je webová stránka sk.inspihitek.com prevádzkovaná spoločnosťou Inspi Technology Co., Ltd.

 • Osobné údaje

  Osobné údaje znamenajú údaje o živom jednotlivcovi, ktorého je možné identifikovať z týchto údajov (alebo z týchto a ďalších informácií, ktoré máme v držbe alebo je pravdepodobné, že sa do našej držby dostanú).

 • Údaje o použití

  Údaje o používaní sú údaje zhromaždené automaticky, buď generované používaním Služby, alebo zo samotnej infraštruktúry Služby (napríklad trvanie návštevy stránky).

 • Cookies

  Súbory cookie sú malé súbory uložené vo vašom zariadení (počítač alebo mobilné zariadenie).

 • Správca údajov

  Prevádzkovateľom sa rozumie fyzická alebo právnická osoba, ktorá (sama alebo spoločne alebo spoločne s inými osobami) určuje účely, na ktoré a akým spôsobom sa osobné údaje spracúvajú alebo majú spracúvať.

  Na účely týchto zásad ochrany osobných údajov sme prevádzkovateľom vašich osobných údajov.

 • Spracovatelia údajov (alebo poskytovatelia služieb)

  Spracovateľ údajov (alebo poskytovateľ služby) znamená každú fyzickú alebo právnickú osobu, ktorá spracúva údaje v mene prevádzkovateľa.

  Aby sme mohli efektívnejšie spracovávať vaše údaje, môžeme využívať služby rôznych poskytovateľov služieb.

 • Dotknutá osoba (alebo používateľ)

  Dotknutá osoba je každý žijúci jedinec, ktorý používa našu Službu a je predmetom Osobných údajov.

Zhromažďovanie a použitie informácií

Zhromažďujeme niekoľko rôznych typov informácií na rôzne účely, aby sme vám mohli poskytovať a zlepšovať našu službu.

Typy zhromažďovaných údajov

Osobné údaje

Počas používania našej Služby vás môžeme požiadať, aby ste nám poskytli určité osobné identifikačné údaje, pomocou ktorých vás môžeme kontaktovať alebo identifikovať („Osobné údaje“). Osobne identifikovateľné informácie môžu zahŕňať, ale nie sú obmedzené na:

 • Emailová adresa

 • Súbory cookie a údaje o použití

Vaše osobné údaje môžeme použiť na to, aby sme vás kontaktovali pomocou informačných bulletinov, marketingových alebo propagačných materiálov a ďalších informácií, ktoré by vás mohli zaujímať. Môžete sa odhlásiť z prijímania akýchkoľvek alebo všetkých týchto oznámení od nás kontaktovaním nás.

Údaje o použití

Môžeme tiež zhromažďovať informácie o tom, ako sa k Službe pristupuje a ako sa používa („Údaje o používaní“). Tieto údaje o použití môžu obsahovať informácie, ako je adresa internetového protokolu vášho počítača (napr. IP adresa), typ prehliadača, verzia prehliadača, stránky našej služby, ktoré navštívite, čas a dátum vašej návštevy, čas strávený týmito stránky, jedinečné identifikátory zariadení a ďalšie diagnostické údaje.

Údaje o sledovaní a cookies

Na sledovanie aktivity v našej službe používame súbory cookie a podobné technológie sledovania a uchovávame určité informácie.

Súbory cookie sú súbory s malým objemom údajov, ktoré môžu obsahovať anonymný jedinečný identifikátor. Súbory cookie sa do vášho prehliadača odosielajú z webovej stránky a ukladajú sa do vášho zariadenia. Používajú sa aj ďalšie sledovacie technológie, ako sú majáky, značky a skripty na zhromažďovanie a sledovanie informácií a na vylepšenie a analýzu našej Služby.

Môžete dať prehliadaču pokyn, aby odmietol všetky súbory cookie alebo aby určil, kedy sa súbor cookie odosiela. Ak však neprijímate cookies, môže sa stať, že nebudete môcť používať niektoré časti našej Služby.

Príklady súborov cookie, ktoré používame:

 • Súbory cookie. Na prevádzku našej Služby používame súbory cookie relácie.

 • Preferenčné súbory cookie. Používame súbory cookie preferencií, aby sme si zapamätali vaše preferencie a rôzne nastavenia.

 • Bezpečnostné súbory cookie. Na bezpečnostné účely používame bezpečnostné súbory cookie.

Používanie údajov

Inspi Technology Co., Ltd. používa zhromaždené údaje na rôzne účely:

 • Poskytovať a udržiavať našu Službu

 • Aby sme vás informovali o zmenách v našej Službe

 • Aby sme vám umožnili podieľať sa na interaktívnych funkciách našej Služby, keď sa tak rozhodnete

 • Poskytovať zákaznícku podporu

 • Zhromažďovať analýzy alebo cenné informácie, aby sme mohli vylepšiť našu Službu

 • Monitorovať používanie našej Služby

 • Na zisťovanie, prevenciu a riešenie technických problémov

 • Aby sme vám poskytovali novinky, špeciálne ponuky a všeobecné informácie o inom tovare, službách a udalostiach, ktoré ponúkame, sú podobné tým, ktoré ste si už zakúpili alebo o ktorých ste sa informovali, pokiaľ ste sa nerozhodli tieto informácie nedostávať.

Právny základ pre spracúvanie osobných údajov podľa všeobecného nariadenia o ochrane údajov (GDPR)

Ak ste z Európskeho hospodárskeho priestoru (EHP), právny základ Inspi Technology Co., Ltd. pre zhromažďovanie a používanie osobných údajov popísaných v týchto Zásadách ochrany osobných údajov závisí od osobných údajov, ktoré zhromažďujeme, a konkrétneho kontextu, v ktorom ich zhromažďujeme.

Inspi Technology Co., Ltd. môže spracovávať vaše osobné údaje, pretože:

 • Musíme s vami uzavrieť zmluvu

 • Dali ste nám na to povolenie

 • Spracovanie je v našom oprávnenom záujme a nie je ovplyvnené vašimi právami

 • Dodržiavať zákon

Uchovávanie údajov

Inspi Technology Co., Ltd. uchová vaše osobné údaje iba tak dlho, ako je to potrebné na účely uvedené v týchto zásadách ochrany osobných údajov. Vaše osobné údaje si ponecháme a použijeme v rozsahu nevyhnutnom na splnenie našich právnych povinností (napríklad ak sa od nás vyžaduje, aby sme vaše údaje uchovávali v súlade s platnými zákonmi), riešenie sporov a presadzovanie našich právnych dohôd a zásad.

Inspi Technology Co., Ltd. tiež uchová údaje o použití na účely internej analýzy. Údaje o používaní sa spravidla uchovávajú kratšiu dobu, s výnimkou prípadov, keď sa tieto údaje používajú na posilnenie zabezpečenia alebo na zlepšenie funkčnosti našej Služby, alebo ak sme zo zákona povinní tieto údaje uchovávať po dlhšiu dobu.

Prenos údajov

Vaše informácie vrátane osobných údajov môžu byť prenesené do počítačov umiestnených mimo vášho štátu, provincie, krajiny alebo inej vládnej jurisdikcie a môžu byť na nich udržiavané, kde sa zákony na ochranu údajov môžu líšiť od zákonov vašej jurisdikcie.

Ak sa nachádzate mimo Čínu a rozhodli ste sa nám poskytnúť informácie, upozorňujeme, že údaje vrátane osobných údajov prenášame do Číny a spracovávame ich tam.

Váš súhlas s týmito zásadami ochrany osobných údajov, po ktorom nasleduje odoslanie týchto informácií, predstavuje váš súhlas s týmto prevodom.

Inspi Technology Co., Ltd. podnikne všetky kroky, ktoré sú primerane potrebné na zabezpečenie toho, aby sa s vašimi údajmi zaobchádzalo bezpečne a v súlade s týmito zásadami ochrany osobných údajov, a že nedôjde k žiadnemu prenosu vašich osobných údajov do organizácie alebo krajiny, pokiaľ neexistujú adekvátne kontroly vrátane bezpečnosti vaše údaje a ďalšie osobné informácie.

Zverejnenie údajov

Obchodná transakcia

Ak je Inspi Technology Co., Ltd. zapojený do fúzie, akvizície alebo predaja majetku, môžu byť vaše osobné údaje prevedené. Poskytneme vám oznámenie skôr, ako budú vaše osobné údaje prenesené a stanú sa predmetom iných zásad ochrany osobných údajov.

Zverejnenie pre účely presadzovania práva

Za určitých okolností môže byť od spoločnosti Inspi Technology Co., Ltd. požadované zverejnenie vašich osobných údajov, ak to vyžaduje zákon alebo reakcia na platné žiadosti orgánov verejnej moci (napr. Súd alebo vládna agentúra).

Zákonné požiadavky

Inspi Technology Co., Ltd. môže zverejniť vaše osobné údaje v dobrej viere v presvedčenie, že je potrebné konať, aby ste:

 • Splniť zákonnú povinnosť

 • Na ochranu a obranu práv alebo majetku Inspi Technology Co., Ltd.

 • Predchádzať alebo vyšetrovať možné priestupky v súvislosti so Službou

 • Na ochranu osobnej bezpečnosti používateľov Služby alebo verejnosti

 • Na ochranu pred právnou zodpovednosťou

Bezpečnosť údajov

Bezpečnosť vašich údajov je pre nás dôležitá, ale nezabudnite, že žiadny spôsob prenosu cez internet alebo spôsob elektronického ukladania nie sú stopercentne bezpečné. Aj keď sa snažíme používať komerčne prijateľné prostriedky na ochranu vašich osobných údajov, nemôžeme zaručiť ich absolútnu bezpečnosť.

Naše zásady týkajúce sa „nesledovania“ signálov podľa kalifornského zákona o ochrane online (CalOPPA)

Nepodporujeme funkciu Nesledovať (DNT). Do Not Track je preferencia, ktorú môžete nastaviť vo svojom webovom prehliadači, aby informovala webové stránky, že nechcete byť sledovaní.

Službu Nesledovať môžete povoliť alebo zakázať na stránke Predvoľby alebo Nastavenia vo webovom prehliadači.

Vaše práva na ochranu údajov podľa všeobecného nariadenia o ochrane údajov (GDPR)

Ak ste rezidentom v Európskom hospodárskom priestore (EHP), máte určité práva na ochranu údajov. Cieľom Inspi Technology Co., Ltd. je podniknúť primerané kroky, ktoré vám umožnia opraviť, zmeniť alebo obmedziť použitie vašich osobných údajov.

Ak si želáte byť informovaní o tom, aké osobné údaje o vás máme, a chcete, aby boli odstránené z našich systémov, kontaktujte nás.

Za určitých okolností máte nasledujúce práva na ochranu údajov:

 • Právo na prístup alebo informácie, ktoré o vás máme. Kedykoľvek je to možné, môžete získať prístup alebo požiadať o vymazanie svojich osobných údajov priamo v sekcii nastavení svojho účtu. Ak nemôžete tieto činnosti vykonať sami, kontaktujte nás, aby sme vám pomohli.

 • Právo na opravu. Máte právo na opravu svojich údajov, ak sú nepresné alebo neúplné.

 • Právo namietať. Máte právo namietať proti nášmu spracovaniu vašich osobných údajov.

 • Právo na obmedzenie. Máte právo požadovať, aby sme obmedzili spracovanie vašich osobných údajov.

 • Právo na prenosnosť údajov. Máte právo na poskytnutie kópie informácií, ktoré o vás máme, v štruktúrovanom, strojovo čitateľnom a bežne používanom formáte.

 • Právo odvolať súhlas. Máte tiež právo kedykoľvek odvolať svoj súhlas, keď sa spoločnosť Inspi Technology Co., Ltd. spoliehala na váš súhlas so spracovaním vašich osobných údajov.

Predtým, ako odpovieme na vaše žiadosti, môžeme vás požiadať, aby ste si overili svoju totožnosť.

Máte právo sťažovať sa u úradu na ochranu údajov o našom zhromažďovaní a používaní vašich osobných údajov. Ďalšie informácie získate od miestneho úradu na ochranu údajov v Európskom hospodárskom priestore (EHP).

Poskytovatelia služieb

Môžeme zamestnať spoločnosti a jednotlivcov tretích strán, aby sme uľahčili poskytovanie našej Služby („Poskytovatelia služieb“), poskytovali Službu v našom mene, poskytovali služby súvisiace so Službou alebo nám pomáhali pri analýze spôsobu používania našej Služby.

Tieto tretie strany majú prístup k vašim osobným údajom iba na účely vykonávania týchto úloh v našom mene a sú povinní ich nezverejňovať ani používať na iné účely.

Analytika

Na sledovanie a analýzu používania našej Služby môžeme používať poskytovateľov služieb tretích strán.

 • Google Analytics

  Google Analytics je služba webovej analýzy ponúkaná spoločnosťou Google, ktorá sleduje a nahlasuje prenos na webe. Google používa zhromaždené údaje na sledovanie a monitorovanie používania našej Služby. Tieto údaje sú zdieľané s ostatnými službami Google. Google môže zhromaždené údaje použiť na kontextové a prispôsobenie reklám svojej vlastnej reklamnej siete.

  Inštaláciu doplnku prehľadávača na deaktiváciu služby Google Analytics môžete deaktivovať zo sprístupnenia svojej aktivity v Službe službe Google Analytics. Doplnok zabráni JavaScriptu Google Analytics (ga.js, analytics.js a dc.js) zdieľať informácie s aktivitou návštev so službou Google Analytics.

  Viac informácií o postupoch ochrany osobných údajov spoločnosti Google nájdete na webovej stránke Google Privacy & Terms: https://policies.google.com/privacy?hl=sk

Behaviorálny remarketing

Inspi Technology Co., Ltd. používa remarketingové služby na inzerciu na webových stránkach tretích strán po tom, čo ste navštívili našu Službu. My a naši dodávatelia tretích strán používame súbory cookie na informovanie, optimalizáciu a zobrazovanie reklám na základe vašich minulých návštev našej Služby.

 • Google Ads (AdWords)

  Remarketingovú službu Google Ads (AdWords) poskytuje spoločnosť Google Inc.

  Na stránke Nastavenia služby Google Ads: http://www.google.com/settings/ads môžete deaktivovať službu Google Analytics pre grafickú inzerciu a prispôsobiť reklamy v Reklamnej sieti Google.

  Spoločnosť Google tiež odporúča pre váš webový prehliadač nainštalovať doplnok prehliadača na zrušenie nástroja Google Analytics - https://tools.google.com/dlpage/gaoptout . Doplnok prehliadača na zrušenie nástroja Google Analytics poskytuje návštevníkom možnosť zabrániť zhromažďovaniu a použitiu ich údajov službou Google Analytics.

  Viac informácií o postupoch ochrany osobných údajov spoločnosti Google nájdete na webovej stránke Google Privacy & Terms: https://policies.google.com/privacy?hl=sk

Odkazy na iné stránky

Naša služba môže obsahovať odkazy na iné stránky, ktoré nie sú prevádzkované nami. Ak kliknete na odkaz tretej strany, budete presmerovaní na stránku tejto tretej strany. Dôrazne vám odporúčame prečítať si Zásady ochrany osobných údajov každej stránky, ktorú navštívite.

Nemáme kontrolu a nepreberáme žiadnu zodpovednosť za obsah, zásady ochrany osobných údajov alebo praktiky webov alebo služieb tretích strán.

Súkromie detí

Naša služba neoslovuje nikoho mladšieho ako 18 rokov („deti“).

Vedome nezhromažďujeme informácie umožňujúce identifikáciu osôb od osôb mladších ako 18 rokov. Ak ste rodič alebo zákonný zástupca a ste si vedomí, že vaše dieťa nám poskytlo osobné údaje, kontaktujte nás. Ak sa dozvieme, že sme zhromaždili osobné údaje od detí bez overenia súhlasu rodiča, podnikneme kroky na odstránenie týchto informácií z našich serverov.

Zmeny týchto zásad ochrany osobných údajov

Pravidlá ochrany osobných údajov môžeme občas použiť. O akýchkoľvek zmenách vás budeme informovať zverejnením nových zásad ochrany osobných údajov na tejto stránke.

Pred nadobudnutím účinnosti zmeny a „dátumom účinnosti“ v hornej časti týchto zásad ochrany osobných údajov vás budeme informovať e-mailom alebo prominentným oznámením o našej službe.

Odporúčame vám pravidelne kontrolovať tieto zásady ochrany osobných údajov, či neobsahujú akékoľvek zmeny. Zmeny týchto zásad ochrany osobných údajov sú účinné, keď sú zverejnené na tejto stránke.

Kontaktuj nás

Ak máte akékoľvek otázky týkajúce sa týchto zásad ochrany osobných údajov, kontaktujte nás:

 • E-mailom: info@inspihitech.com